Poul Rasmussen Bilcenter

Poul Rasmussen er grundstenen i virksomheden, hvor han har arbejdet i en menneskealder. I 1961 blev han ansat som mekaniker på det, der dengang hed Skejby Autoværksted, hvor han de næste 10 år opbyggede både en faglig viden og et solidt kendskab til kundekredsen.

Med dygtighed og flid

I 1971 overtog Poul Rasmussen værkstedet og fik sig ved samme lejlighed to lærlinge. Med dygtighed og flid får værkstedet i 1973 status af autoriseret Citroën-værksted. Det går så godt, at Citroën Danmark blot to år senere tilbyder Poul Rasmussen at blive forhandler af Citroën.

I spidsen af virksomheden

Poul Rasmussen takker ja til tilbuddet, og gennem en årrække har han stået i spidsen for virksomheden – og på egen krop oplevet oliekriser, kartoffelkure og skiftende regeringers forskellige holdninger til størrelsen af afgifter på biler. Men glæden er stadig intakt. Og Poul Rasmussen har på trods af sin alder på over de 70 ingen planer om at stoppe med at arbejde.

Poul Rasmussen ansat som mekaniker
1961
Poul overtager værkstedet
1971
Autoriseret Citroën-værksted
1973
Autoriseret Citroën-forhandler
1975
45 ansatte
2017

Fra mindre værksted
til stor virksomhed

Det kræver meget at drive en forretning, så den hele tiden kan følge med i samfundets udvikling. Og det kræver et hold af omstillingsparate medarbejdere, som konstant er oppe på mærkerne. Den ånd hersker hos Poul Rasmussen Bilcenter.

Virksomheden har i dag 45 ansatte, der alle har hver deres rolle og fordeler sig på følgende ansvarsområder:

  • Servicecenter
  • Skadeservice
  • Reservedelslager
  • Salgsafdeling
  • Administration

At mestre fagligheden

Så det er noget af en omvæltning, det lille mekanikerfirma har været igennem. Men med Poul Rasmussens grundige afsæt i netop den branche er der stadig fokus på at levere den gode service og mestre fagligheden, som i første omgang var med til at udvikle den mindre virksomhed.

I 1994

Peter Rasmussen træder ind i firmaet i 1994 efter endt uddannelse i autobranchen og aftjent værnepligt. Peter kom i lære i salgsafdelingen og blev medejer af aktieselskabet.